Sklep

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

736,77  brutto

Przygotowana pod daną branżę indywidualnie dostosowana procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi

 • plus szkolenie
 • plus wewnętrzna procedura sygnalizowania naruszeń
 • plus szkolenie
 • plus ocena ryzyka.

Jednym z obowiązków jakie należy dopełnić zgodnie z ustawą z dnia 01.03.2018 r. jest wdrożenie w swojej firmie bądź organizacji procedur wewnętrznych.

Kategoria:

Opis

Przygotowana pod daną branżę indywidualnie dostosowana procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi

 • plus szkolenie
 • plus wewnętrzna procedura sygnalizowania naruszeń
 • plus szkolenie
 • plus ocena ryzyka.

Jednym z obowiązków jakie należy dopełnić zgodnie z ustawą z dnia 01.03.2018 r. jest wdrożenie w swojej firmie bądź organizacji procedur wewnętrznych.

Program zawiera zbiór gotowych procedur wewnętrznych, które wdrożysz w swojej firmie/instytucji.
Procedury przygotowane dla podmiotów: fundacje, lombardy, stowarzyszenia, kantory, spółki, przedsiębiorstwa jednoosobowe.

GIIF

Generalny Inspektor Informacji Finansowej jest organem mającym przeciwdziałać procederowi prania pieniędzy.

Trafiają do niego wszelkie informacje dotyczące transakcji ponadprogowych i podejrzanych.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej przy pomocy Departamentu Informacji Finansowej analizuje te informacje, wszczyna kontrole, a następnie postępowania administracyjne.

Rejestr transakcji

Instytucje obowiązane są̨ zobligowane do rejestracji dwóch typów transakcji:

 • ponadprogowych to jest takich, których równowartość́ przekracza 15 tys. EUR, bez względu na to, czy są̨ one przeprowadzone za pomocą̨ jednej operacji, czy też większej ich liczby, o ile istnieje ściśle powiazanie między nimi (art. 8 ust. 1 ustawy),
 • wątpliwych lub podejrzanych, których okoliczności wskazują̨, że mogą̨ one mieć́ związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu (art. 8 ust 3 ustawy)

Instytucja obowiązana

Instytucje obowiązane są bardzo ważnym elementem procesu typowania transakcji podejrzanych. Są to podmioty wymienione w art.2 ust. 1 ustawy o GIIF i stanowią z reguły pierwszy kontakt z podmiotami dokonującymi transakcji mających na celu legalizację brudnych środków pieniężnych.Podstawowym obowiązkiem instytucji obowiązanej jest obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji.

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., poz. 455)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.09.2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczenia danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz. U. nr 113, poz. 1210, ze zm.)