Sklep

Kontrola zarządcza w firmie

367,77  brutto

Celem opracowania jest wyjaśnienie pojęcia i zakresu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Kategoria:

Opis

Cel – Celem opracowania jest wyjaśnienie pojęcia i zakresu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Metodologia badania – Opracowanie zrealizowane zostało przy wykorzystaniu wielu metod badawczych. Podstawowymi są analiza aktów prawnych oraz studia literaturowe, opierające się głównie na krajowej, zwartej i artykułowej literaturze przedmiotu. Wykorzystano również metodę syntezy, dedukcji i indukcji.

Wynik – W opracowaniu wykazano, iż kontrola zarządcza jest metodą zarządzania stosowaną w sektorze finansów publicznych, ukierunkowaną na realizację zadań i celów postawionych przed jednostkami tego sektora.