Sklep

Jawny rejestr zbiorów danych

613,77  brutto

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wskazuje, że aby spełnić wymogi które z niego wynikają, konieczne jest wdrożenie przez administratorów danych odpowiednich środków służących ochronie danych.

Kategoria:

Opis

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych wskazuje, że aby spełnić wymogi które z niego wynikają, konieczne jest wdrożenie przez administratorów danych odpowiednich środków służących ochronie danych. Rozporządzenie wymaga zatem aktywnej postawy administratorów danych i zobowiązuje ich do:

  1. uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design),
  2. domyślnej ochrony danych (privacy by default),
  3. oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych,
  4. prowadzenia konsultacji z organem nadzorczym,
  5. rejestrowania czynności przetwarzania.

Administrator danych musi projektować swoje usługi bądź produkty w taki sposób, aby potrzeba wykorzystania danych osobowych była jak najmniejsza.